Beyin tümörleri

Beyin tümörleri, kafatası içinde yerleşen tümörler oldukları için basınç artışına bağlı olarak belirgin belirtiler gösterebiliyor. Şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma en önemli belirtileri arasında sıralanıyor.

  • Nedir?
  • Belirtileri neler?
  • Tanı yöntemleri neler?
  • Nasıl tedavi ediliyor?

Beyin tümörleri, beynin kendi içinde oluşan tümörlerin yanı sıra çevredeki dokulardan kaynaklanan ve kafatası içine doğru büyüyen tümörleri de kapsıyor. Bazı kanser türlerinde olduğu gibi beyin tümörlerinin neden geliştiği konusunda hala net bir yanıt yok. Ancak beyin tümörü hakkında kesin olarak bilinen şey, her yaş grubunda görülmesi.

Beyin tümörleri, kafatası içinde yerleşen tümörler oldukları için kafatası içinde basınç artışına bağlı olarak şiddetli baş ağrısı, bulantı, ve kusma gibi yaygın belirtiler görülebiliyor.
Bunun dışında beynin etkilenen bölgesine göre farklı belirtiler ortaya çıkıyor. Bunlar; sağ veya sol vücut yarısında kuvvetsizlik, uyuşma, yürüme bozukluğu, görme kaybı, işitme kaybı, hafıza bozukluğu, konuşmada güçlük, dengesizlik. Hipofiz bezi tümörlerinde ise; adet düzensizliği, el ve ayaklarda büyüme gibi çeşitli hormonal bozukluklar ortaya çıkabiliyor.
Beyin tümörlerinin tanısında kullanılan modern görüntüleme yöntemleri; beyin tomografisi ve magnetik rezonans görüntüleme. Bazı özel tümörlerde beyin tomografisi çok değerli bilgiler veriyor. Ancak günümüzde beyin tümörü tanısında altın standart, manyetik rezonans görüntüleme. Beynin yapısı, tümörün bulunduğu bölge, bazen tümörün cinsi ile bu tümörden beynin ve sinirlerin ne kadar etkilendiği konusunda ayrıntılı bilgi alınıyor. Bunların dışında anjiyografi, PET gibi farklı bazı yöntemlere de ihtiyaç duyulabiliyor. Bunlarla tümörün kanlanma özellikleri, kötü huylu olup olmadıkları konusunda bilgi elde edilebiliyor.

Beyin tümörlerinin tedavisinde temel olarak 3 ayrı yöntem kullanılıyor. Bunlar; cerrahi, ilaç tedavisi ve radyasyon tedavisi. Bu yöntemlerden genellikle cerrahi yöntem ön plana çıkıyor. Bunun nedeni; tümörlerin genellikle kafatası içinde beyne baskı yapmaları ve kafaiçi basıncı artırmaları.

Cerrahi tedavi: Cerrahi tedavide; tümörün çıkartılması, beyin ve sinirlerin rahatlatılması ve tümörün cinsinin saptanması için patolojik inceleme olanağı bulunuyor. Üstelik günümüzde cerrahi tedaviler, son derece büyük ilerlemeler kaydediyor. Birkaç örnek vermek gerekirse; cerrahi mikroskobun kullanımı bir standart haline geldi. Bazı tümörlerin çıkartılmasında intraoperatif MR kullanımı önemli katkılar sağlıyor. Eskiye göre cerrahi girişime bağlı komplikasyonların oranı çok azaldı. Hastalar çok daha kısa sürede hastaneden çıkabiliyor ve normal günlük yaşamlarına dönebiliyorlar.

Kemoterapi (ilaçlı tedavi): İlaçlı tedaviler alanında son yıllarda çok önemli gelişmeler kaydediliyor. Genellikle kötü huylu tümörlerde kullanılan kemoterapiler hastaların yaşam süresini uzatıyor, bazen de tamamen iyileşme sağlıyor. Ancak bazen özellikle hipofiz bezi tümörlerinde olduğu gibi iyi huylu tümörlerde de ilaç tedavilerine ihtiyaç duyuluyor.

Radyasyon (ışın tedavisi): Radyasyonun beyin tümörlerinde kullanılması çok uzun bir geçmişe sahip. Bu konuda da önemli teknolojik gelişmeler mevcut. Böylece daha az yan etkili, daha çok etki gücüne sahip cihazlar ve radyoterapi yöntemleri geliştiriliyor. Buna ek olarak radyocerrahi adı verilen ve özellikle Gamma Knife radyocerrahisinin kullanılması ile pek çok beyin tümöründe cerrahiye bile gerek kalmıyor.

 

 

 

 

 

Erken Tanı Kansere Yaklaşım Tedavi Yöntemleri İleri Teknoloji Kanser Türleri ve Tedavi Yöntemleri Genel Bilgiler